PointMan! Kartläggning av underjordisk infrastuktur med hjälp av PontMan!

Tasc Finland Oy Ab

Tasc Finland Oy Ab är ett teknologi service företag. Vi hjälper våra kunder att kartlägga underjordisk infrastruktur genom att för detta ändamål erbjuda skolning, verktyg samt programvara.

Vi hjälper våra partners med marknadsföring av tekniska produkter och tjänster. Vi kan tex upprätthålla även våra partners produkter i finska elnummerregistret osv.

Vi är aktiva I alla nordiska länder.Vi erbjuder service på finska , svenska och engelska.

I Finland samt Åland erbjuder vi dessutom produkter och tjänster gällande reservkraftsbatterier samt

säkerhetstutrustning för fastigheter som tex. reservbelysnings centraler, KNX osv.

Februari 2024. Lokalisering av kabelfel. TDR och högspännings utrustning för test av kabel. Fråga oss.

PontMan kartläggnings software för kartläggning av underjordisk infrastruktur

Nya Dynatel kabelsökare från 3M

Kabelsöknings skolning för nätverks ägare, nätverks service företag och grävare

Våra brands: 3M, Dynatel, Scotch, Prostar, PointMan, Enersys, Exide Technologies.