PointMan! Kartläggning av underjordisk infrastuktur med hjälp av PontMan!

Tasc Finland Oy Ab

Tasc Finland Oy Ab är ett teknologi service företag. Vi hjälper våra kunder att kartlägga underjordisk infrastruktur genom att för detta ändamål erbjuda skolning, verktyg samt programvara. Vi är aktiva I alla nordiska länder.Vi erbjuder service på finska , svenska och engelska.

I Finland samt Åland erbjuder vi dessutom produkter och tjänster gällande reservkraftsbatterier samt

säkerhetstutrustning för fastigheter som tex. reservbelysnings centraler, KNX osv.

Vi uppdaterar våra sidor! Nya produkter och tjänster på kommande under september 2023

PontMan kartläggnings software för kartläggning av underjordisk infrastruktur

Nya Dynatel kabelsökare från 3M

Kabelsöknings skolning för nätverks ägare, nätverks service företag och grävare

Våra brands: 3M, Dynatel, Scotch, Prostar, PointMan, Enersys, Exide Technologies.